Yoga jest wszystkim co jest dobre dla człowieka, życiem i nauką. Uczy, jak żyć: w miłości, w szczęściu i pracy dla innych, we wzajemnym poszanowaniu i w harmonii z całym otoczeniem.  – Swami Karma Yogi Saraswati

YAMY I  NIYAMY

W tradycji Yogi YAMY i NIYAMY zostały opisane przez Patandżalego w YOGA SUTRACH. Tradycyjnie Yamy i Niyamy są pierwszym podstawowym stopniem Yogi i praktykowanie ich powinno być projektem na całe życie każdego człowieka.  Yamy i Niyamy zawierają etyczne reguły dla wszystkich ludzi takie jak np. jak należy zachowywać się w stosunku do samych siebie oraz do innych. W historii ludzkości w na przestrzeni kolejnych wieków i we wszystkich cywilizacjach człowiek napotyka na podobne problemy, które mają swoją przyczynę w Ego .   Yama i Niyama jest to rodzaj samodyscypliny, który jest podstawowym (niezbędnym) warunkiem aby osiągnąć cokolwiek na drodze duchowego rozwoju. Mogą i powinni je praktykować także ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z yogą.

Adept Yogi musi nauczyć się również SANYAM, co oznacza kontrolę i kierowanie – aby działać w każdej sytuacji życia we właściwy sposób. W Yodze Yamy i Niyamy praktykuje się równolegle ze wszystkimi rodzajami i kierunkami yogi. Powinny stać się fundamentem życia każdego człowieka. 

YAMY

Yamy – to zakazy, które pomagają uzyskać równowagę wewnętrzną po to by człowiek nie dawał się kierować słabej stronie swojej psychiki (Ego), i aby polepszyć komunikację i współpracę ze światem zewnętrznym i wewnętrznym w osiąganiu harmonii oraz  w nie tworzaniu złej karmy. Mamy 5 Yam.

AHIMSA – jest pierwszą i podstawową z nich. Oznacza ona nie krzywdzenie, brak przemocy i zabijania zarówno słowem, myślą czy uczynkiem jakichkolwiek żywych istot jak i samego siebie. Oznacza to również postawę bez agresji i nienawiści do otoczenia i samego siebie. Trzeba pamiętać, że agresja jest reakcją powodowaną strachem. Ahimsa jest przygotowaniem do następnych Yam. Bycie weganem/ wegetarianinem to też Ahimsa. Należy też pamiętać o tym, że to co robimy złego czy dobrego w stosunku do innych wcześniej czy później wraca do nas (prawo karmy) i nie jesteśmy w stanie tego uniknąć. Jesteśmy stale pod tym względem kontrolowani. Ta osoba, która osiągnęła idealną Ahimsę ma koło siebie Anioła Stróża, tak że nie musi krzywdzić innych nawet w swojej obronie. W otoczeniu takiej osoby ludzie czują się bezpiecznie.

SATYA – oznacza myślenie i mówienie prawdy i postępowanie według niej,- bo czyny są dowodem. Jest wiele postaci prawdy. Przestrzeganie ich wymaga stałej i nieprzerwanej świadomości i samokontroli aby być spokojnym, stabilnym i współczującym, bez zazdrości, zawiści, porównywania, oceniania… To gdy ktoś mówi o innych bazując na fałszywych przesłankach, traktuje się to jako kłamstwo i oszustwo. Tylko w bardzo szczególnych sytuacjach można zaakceptować kłamstwo, np. dla uratowania czyjegoś życia. Ludzie często mówią jedną rzecz, myślą drugą, czują trzecią a robią w rzeczywistości jeszcze inną, przez co sami się ogłupiają. To może prowadzić również do schizofrenii. Satya oznacza widzenie i bycie świadomym prawdy.

ASTEYA oznacza uczciwość i nie zabieranie cudzej własności, nie kradzenie. Aby osiągnąć Asteyę musimy zadowolić się tym co mamy. Kradnie się z pożądania i musimy oczyścić naszą świadomość od pożądania. Pożądanie, które nas męczy nazywa się w sanskrycie VRITTIS. Te osoby, które nie mogą się od nich uwolnić nie są w stanie dobrze spać, także mają problemy z klarownym myśleniem, i wyraźnym mówieniem. Asteya oznacza również, żeby nie oczekiwać niczego od innych i aby innych nie oskarżać np. o kradzież, bazując na fałszywych przesłankach (plotki). Z drugiej strony aby zrozumieć pojęcie Asteyi trzeba sobie uświadomić, że my ludzie  absolutnie nie możemy być właścicielami powietrza, wody czy ziemi… Możemy tylko z nich korzystać. Jeśli człowiek rzeczywiście i prawdziwie kieruje się Asteyą, to przedmioty i sytuacje, które mu są potrzebne w życiu przychodzą jakby same, zaś intuicja tej osoby rozwinie się tak bardzo, by sobie dobrze radzić w życiu oraz pomagać innym. 

BRAHMAĆARYA – Brahma oznacza Boską Świadomość, zaś Ćarya (w tym kontekście) – osiągnięcie tego.  Można to również przetłumaczyć jako osiąganie świadomie tego, co jest poza naszymi zmysłami. Ludzie używają niewielki procent możliwości mózgu, około 10%, które to niemal w całości są używane dla takich podstawowych instynktów jak m.in. Ahara – jedzenie, Nidra – spanie, Bhaya – strach, Maithuna – seks. Ponadto większość ludzi dąży do zaspokojenia swoich pożądań. Ci ludzie co kierują się w większości: strachem, pożądaniem, nadużywaniem seksu i jedzenia, – kierują nimi prymitywne podstawowe instynkty i nie są oni w stanie osiągnąć kontaktu z wewnętrznym szczęściem i radością, które są w każdym z nas.  Strach przed śmiercią jest źródłem wszystkich strachów i niepokojów i trzeba go przezwyciężyć.

Brahmaćarya oznacza dyscyplinę w kontaktach seksualnych i akcentuje duchowy wymiar tej sfery życia. Osiągnięcie Brahmaćarya oznacza wypełnienie podstawowych i niezbędnych potrzeb wszystkich ludzi, by czuli się szczęśliwi i zadowoleni z życia.

APARIGRAHA oznacza nie przywiązywanie się do kogoś czy czegoś w życiu, przedmiotów, miejsc, osób itp. Jest to absolutna wolność od posiadania, zazdrości o osoby, majątek czy inne rzeczy. Człowiek nie powinien nawet próbować posiadać więcej rzeczy niż jest to konieczne dla jego życia czy dla pracy. Taka postawa życiowa niesie ogromną wygodę i spokój, bez obawy o utratę czegoś czy potrzebę ochraniania. Nie powinniśmy oczekiwać od innych czegoś w zamian za przysługę czy za coś, co my dajemy prezencie. Taki stosunek przynosi czystość i spokój umysłu. Aparigraha oznacza ciągłą weryfikację swej postawy w odniesieniu do tego, co niezbędne a co zbyteczne.

NIYAMY

Są to wskazówki do wypracowania w sobie dyscypliny i właściwego stosunku do życia po to by doprowadzić aspiranta yogi do duchowego rozwoju i SAMADHI.

SAUĆA to zachowanie czystości zewnętrznej i wewnętrznej. Sauća oznacza także oczyszczenie ze wszystkich czynów Yam i uwolnienie od nich m.in.umysłu. Czyste otoczenie daje możliwości czystości wewnętrznej. Sauća przygotowuje do medytacji, która jest możliwa tylko wtedy gdy jest obecna m.in. koncentracja (Dharana) oraz kontrola nad zmysłami (Pratyahara). Czystość postrzegania oznacza także, że możemy widzieć siebie dokładnie takimi jakimi jesteśmy.

SANTOSHA oznacza, że człowiek jest zadowolony i szczęśliwy we wszystkich sytuacjach życiowych, pomimo wszelkich okoliczności. Praktykowanie Santoshy jest niezbędne na drodze duchowego rozwoju. Ćwiczenie Santoshy daje wielki życiowy komfort oraz zadowolenie z życia, usuwa kompleksy i jest esencja duchowości dla osiągnięcia MOKSZA – uwolnienia od łańcucha narodzin i śmierci.

TAPASYA –  wstrzemięźliwość, prostota i surowość w przezwyciężaniu słabości, dyscyplina wewnętrzna (oczyszczanie i głodówki), staranie się wykonywać wszystko dokładnie i z zaangażowaniem ze świadomością w TERAZ. Tapasya dotyczy tak samo ciała jak i umysłu czy mowy i czynu (pozbawionego egoizmu), gdzie osiągamy absolutną kontrolę, prostotę i dokładność.

Żeby praktykować Tapasyę nie należy robić, myśleć i czynić automatycznie, niedbale, leniwie (Vasana). Zdobywamy kontrolę nad ego i jesteśmy bardziej zdyscyplinowani.

SWADHYÃYA – Swa oznacza samo, Dhyaaya – studiować, czyli można to przetłumaczyć jako autoanalizę, samopoznawanie. Oznacza to, że osoba musi być DRASZTA  (świadkiem czójnym a nieporuszonym) samego siebie. Wyższą formę wiedzy na drodze duchowej można osiągnąć tylko poprzez studiowanie samego siebie. Tradycyjnie Swadhyãya jest studiowaniem świętych pism, ale po to by zrozumieć ich treść  i znaczenie wymagana jest ogromna wiedza o sobie oraz doświadczenie życiowe. Inną formą Swadhyãya jest śpiewanie od serca mantr by osiągnąć duchowy rozwój.

IŚWARA PRANIDHANA (absolutne oddanie się Bogu)  oznacza nie tylko absolutne oddanie się wyższej MOCY ale jednocześnie całkowite JEJ zaufanie i oddanie JEJ kierowanictwa w całym swoim życiu oraz zaniechanie ego. Całkowita, bezwarunkowa i wolna czysta MIŁOŚĆ do NAJWYŻSZEGO i Jego przejawienia tu na Ziemi. W praktyce oznacza : pomaganie i służenie innym z bezwarunkową MIŁOŚCIĄ, widzenia Boskości w każdej żyjącej istocie.

Maj 2003 Uppsala – Swami Karma Yogi Saraswati