Yoga, która  jest specjalnie przystosowana dla dzieci pomaga im w rozwoju ich świadomości ciała, poprawia ich: samokontrolę, elastyczność ciała i koordynację ruchową. Jest dla dzieci również relaksująca pod każdym względem. Techniki yogi pomagają również dzieciom poprawić koncentrację i zdolność do uczenia się,  pomagają wyciszyć ich nadpobudliwość i ukierunkować ją w pozytywny i zharmonizowany sposób. Yogiczne techniki stosowane w procesie nauczania, uczą posługiwania się wszystkimi dwudziestoma zmysłami, a nie tylko dwoma lub trzema, – jak jest w zachodnim systemie nauczania (wiedzę przyswajamy poprzez zmysły!). To nieporównywalnie lepiej wpływa na procesy np. zapamiętywania nauczanego materiału szkolnego, przez co znacznie go skraca i uefektywnia, jednocześnie uprzyjemniając go, gdyż dzieci w jodze uczą się poprzez zabawę. Trzeba też zaznaczyć, że w yodze w procesie nauczania kładzie się nacisk na indywidualne zdolności dziecka i jego rozwój tak, aby  znalazło ono swoją własną drogę w życiu – swoje powołanie i pomocy w jego realizacji. W procesie nauczania technikami yogicznymi, wykorzystuje się własne, wewnętrzne zasoby dzieci znacznie lepiej i efektywniej się je rozwija.

Najnowsze badania naukowe wykazały, że dzieci, które szkolone są yogicznymi technikami w szkołach, rozwijają się w bardziej harmonijny sposób,  z fizycznego, emocjonalnego i psychicznego punktu widzenia. To pomaga im mieć bardziej pozytywny stosunek do uczenia się i również ma wpływ na ich stosunek do codziennych czynności życiowych. Wpływ  naszej rzeczywistości staje się mniej „szokujący”,  ponieważ ich wewnętrzne instrumenty percepcji utrzymywane są w harmonii i akceptacji siebie i otoczenia, oraz dokładnie  wyważone indywidualnie dla każdego dziecka. To pomaga im poczuć się znacznie lepiej zintegrowanymi w  obecnej rzeczywistości, która jest dla nich najczęściej niezrozumiała a nawet w niektórych przypadkach przerażająca.