Yoga, Tantra, Samkhia i Ayurveda to jest wszystko to co jest dobre dla każdego człowieka, a Rogha odwrotnie.

Wszechstronność yogi sprawia, że jest dla każdego.

Większość ludzi ponad 90%, jak słyszy słowo Yoga myśli o fizycznych ćwiczeniach w Yodze, które są bardziej lub mniej skomplikowane. Ci ludzie myślą również, że im bardziej skomplikowane ćwiczenia tym większy dają one efekt. Błąd myślenia tych ludzi polega na nieznajomości sensu i właściwego przesłania Yogi, bo nie znają oni innych form YOGI.To co słyszymy dookoła to są tylko NAZWY na o różne style fizycznego aspektu Yogi.To nie są nazwy na różne formy yogi. Są to nazwy na tą samą fizyczną formę yogi, gdzie nacisk jest kładziony tylko na jej różne aspekty fizyczne, Czyli w dalszym ciągu forma tej yogi jest na planie fizycznym. Klasyczna Hatha-yoga nigdy nie była i nie będzie tylko treningiem fizycznym , żadną formą fitnessu jak to jest teraz na Zachodzie. W klasycznej Hatha-yodze pracuje się na wszystkich planach egzystencji naraz.Na Zachodzie traktuje się yogę w ograniczonym zakresie, nie ma to nic wspólnego z Yogą tradycyjną dalekiego wschodu. Prawdziwa Yoga zawsze w nieograniczonych aspektach służyła dla pomocy ludziom we wszystkich ich problemach życiowych od planu fizycznego do planu mentalnego i transcendentalnego.

Społeczeństwo obecnie pojmuje Yogę z ograniczonego punktu widzenia z powodu, gdzie wyrośliśmy w kulturze, która bazuje na tym co widzimy i co możemy zbadać. Przez to wiedza jaką społeczeństwo zachodnie może przyjąć jest ograniczona. Jest to zaledwie znikomy procent tego co oferuje Yoga w jej prawdziwym wydaniu. Aby w pełni poznać Yogę, świat nauki musiałby przyznać się do swojej ograniczoności i uznać, że poza tym światem widzialnym istnieje znacznie coś większego. Świat widzialny jest tylko „kroplą w oceanie” tego co egzystuje. Naukowcy nie dojdą za daleko jeśli nie wezmą tego pod uwagę.

Yoga jest muzyką, tańcem, malarstwem, sztuką wykonywaną z głębi duszy …

Yoga to pełna obecność w teraźniejszości … TU i TERAZ.

Yoga doskonale i bardzo skutecznie rozwija ludzi na wszystkich poziomach egzystencji …

Yoga zawiera w sobie ćwiczenia dla każdego bez względu na wiek, płeć i ogólną sprawność, od planu fizycznego poprzez mentalny do transcendeltalnego.

Yoga jest podstawą  większości nowoczesnych terapii, które działają, – a znalazłem je wszystkie w Yodze.

Człowiek przez ostatnie tysiące lat pozostał taki sam, natomiast środowisko, w którym żyjemy uległo radykalnej zmianie, odchodząc coraz bardziej od Natury.

Dlatego YOGA jest teraz niezbędną koniecznością.

Yoga budzi witalność, źródło woli życia, inicjatywę, odwagę, niezależność, stanowczość, uczucie bezpieczeństwa, dostatek, instynkt zachowawczy, miłość do życia, odczuwanie radości życia, akceptację siebie, bycie sobą,  oraz praktyczne podejście do życia,

Wspaniały seks, bezkonfliktowość, radość i optymizm, opanowanie emocji i pożądań, dysponowanie własną mocą, cierpliwość, rozbudzenie energii kreatywnych, zabezpieczenie materialne,

Akceptację siebie, poczucie własnej wartości i godności, spokój na wszystkich poziomach egzystencji, odczuwanie w sobie siły i światła, harmonijne relacje z innymi, promieniowanie na otoczenie, przyciąganie tego o czym się myśli, odczuwanie własnej drogi życiowej, zdrowy stosunek do ciała, zdolności uzdrowicielskie, harmonijne emocje,

Promieniowanie ciepłem, serdecznością i radością, współczucie, altruizm, miłość bezwarunkowa, kochanie i akceptowanie życia, miłość do natury, wybaczanie, realizacja celów życiowych (dharma),

Szczerość, otwartość, łatwość wyrażania siebie i swoich myśli, umiejętność słuchania i rozumienia innych, twórczość, wyrażanie się w sztuce, ekspresja, kreatywność, asertywność i wolność, umiejętność przekazywania mądrości i wiedzy, umiejętność podejmowania właściwych decyzji, odpowiedzialność za własne myśli, czyny i emocje, zadowolenie z pracy. Słowo TAN-TRA oznacza między innymi poszerzenie świadomości.

Poprawia się zdolności umysłowe, umiejętność wizualizacji, posługiwanie się intuicją, jasnowidzenie, realizacja drogi duchowej, spontaniczne spełnianie się pragnień, myśli i czyny w oparciu o duchową moc, zmienianie swojego otoczenia w pozytywny sposób, błyskotliwe koncepcje, sprawna realizacja pomysłów  i wizji, otwartość na pomysły innych, kompetencja we wszystkim co robimy, znalezienie swojej drogi życia – DHARMA.

Przeżycie jedności ze wszechświatem i wszystkimi,

Oświecenie,

Szczęścia, zdrowia i powodzenia w życiu.

Yoga jest doskonała dla KAŻDEGO …

Yoga jest życiem i nauką. Uczy, jak żyć w miłości, w szczęściu i pracy dla innych, we wzajemnym poszanowaniu i w harmonii z otoczeniem. – Swami Karma Yogi Saraswati

_________________________________________

  YAMY I  NIYAMY

W tradycji Yogi YAMY i NIYAMY zostały opisane przez Patandżalego w YOGA SUTRACH. Tradycyjnie Yamy i Niyamy są pierwszym podstawowym stopniem Yogi i praktykowanie ich powinno być projektem na całe życie każdego człowieka.  Yamy i Niyamy zawierają etyczne reguły dla wszystkich ludzi takie jak np.jak należy zachowywać się w stosunku do samych siebie oraz do innych. W historii ludzkości w na przestrzeni kolejnych wieków i we wszystkich cywilizacjach człowiek napotyka na podobne problemy, które mają swoją przyczynę w Ego .   Yama i Niyama jest to rodzaj samodyscypliny, który jest podstawowym (niezbędnym) warunkiem aby osiągnąć cokolwiek na drodze duchowego rozwoju. Mogą i powinni je praktykować także ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z yogą.

Adept musi nauczyć się również SANYAM, co oznacza kontrolę i kierowanie – aby działać w każdej sytuacji życia we właściwy sposób. W Yodze Yamy i Niyamy praktykuje się równolegle ze wszystkimi rodzajami i kierunkami yogi. Powinny stać się fundamentem życia każdego człowieka. 

YAMY

Yamy – to zakazy, które pomagają uzyskać równowagę wewnętrzną po to by człowiek nie dawał się kierować słabej stronie swojej psychiki (Ego), i aby polepszyć komunikację i współpracę ze światem zewnętrznym i wewnętrznym w osiąganiu harmonii oraz  w nie tworzaniu złej karmy. Mamy 5 Yam.

AHIMSA – jest pierwszą i podstawową z nich. Oznacza ona nie krzywdzenie, brak przemocy i zabijania zarówno słowem, myślą czy uczynkiem jakichkolwiek żywych istot jak i samego siebie. Oznacza to również postawę bez agresji i nienawiści do otoczenia i samego siebie. Trzeba pamiętać, że agresja jest reakcją powodowaną strachem. Ahimsa jest przygotowaniem do następnych Yam. Bycie weganem/ wegetarianinem to też Ahimsa. Należy też pamiętać o tym, że to co robimy złego czy dobrego w stosunku do innych wcześniej czy później wraca do nas (prawo karmy) i nie jesteśmy w stanie tego uniknąć. Jesteśmy stale pod tym względem kontrolowani. Ta osoba, która osiągnęła idealną Ahimsę ma koło siebie Anioła Stróża, tak że nie musi krzywdzić innych nawet w swojej obronie. W otoczeniu takiej osoby ludzie czują się bezpiecznie.

SATYA – oznacza myślenie i mówienie prawdy i postępowanie według niej,- bo czyny są dowodem. Jest wiele postaci prawdy. Przestrzeganie ich wymaga stałej i nieprzerwanej świadomości i samokontroli aby być spokojnym, stabilnym i współczującym, nie kierowanie się zazdrością, zawiścią, porównywaniem… To gdy ktoś mówi o innych bazując na fałszywych przesłankach, traktuje się jako kłamstwo i oszustwo. Tylko w bardzo szczególnych sytuacjach można zaakceptować kłamstwo, np. dla uratowania czyjegoś życia. Ludzie często mówią jedną rzecz, myślą drugą, czują trzecią a robią w rzeczywistości jeszcze inną, przez co sami głupieją. To może prowadzić również do schizofrenii. Satya oznacza widzenie i bycie świadomym prawdy.

ASTEYA oznacza uczciwość i nie zabieranie cudzej własności, nie kradzenie. Aby osiągnąć Asteyę musimy zadowolić się tym co mamy. Kradnie się z pożądania i musimy oczyścić naszą świadomość od pożądania. Pożądanie, które nas męczy nazywa się w sanskrycie VRITTIS. Te osoby, które nie mogą się od nich uwolnić nie są w stanie dobrze spać, także mają problemy z klarownym myśleniem, i wyraźnym mówieniem. Asteya oznacza również, żeby nie oczekiwać niczego od innych i aby innych nie oskarżać np. o kradzież, bazując na fałszywych przesłankach (plotki). Z drugiej strony aby zrozumieć pojęcie Asteyi trzeba sobie uświadomić, że my ludzie  absolutnie nie możemy być właścicielami powietrza, wody czy ziemi… Możemy tylko z nich korzystać. Jeśli człowiek rzeczywiście i prawdziwie kieruje się Asteyą, to przedmioty i sytuacje, które mu są potrzebne w życiu przychodzą jakby same, zaś intuicja tej osoby rozwinie się tak bardzo, by sobie dobrze radzić w życiu oraz pomagać innym. 

BRAHMAĆARYA – Brahma oznacza Boską Świadomość, zaś Ćarya (w tym kontekście) – osiągnięcie tego.  Można to również przetłumaczyć jako osiąganie świadomie tego, co jest poza naszymi zmysłami. Ludzie używają niewielki procent możliwości mózgu, około 10%, które to niemal w całości są używane dla takich podstawowych instynktów jak m.in. Ahara – jedzenie, Nidra – spanie, Bhaya – strach, Maithuna – seks. Ponadto większość ludzi dąży do zaspokojenia swoich pożądań. Ci ludzie co kierują się w większości: strachem, pożądaniem, nadużywaniem seksu i jedzenia, – kierują nimi prymitywne podstawowe instynkty i nie są oni w stanie osiągnąć kontaktu z wewnętrznym szczęściem i radością, które są w każdym z nas.  Strach przed śmiercią jest źródłem wszystkich strachów i niepokojów i trzeba go przezwyciężyć.

Brahmaćarya oznacza dyscyplinę w kontaktach seksualnych i akcentuje duchowy wymiar tej sfery życia. Osiągnięcie Brahmaćarya oznacza wypełnienie podstawowych i niezbędnych potrzeb wszystkich ludzi, by czuli się szczęśliwi i zadowoleni z życia.

APARIGRAHA oznacza nie przywiązywanie się do kogoś czy czegoś w życiu, przedmiotów, miejsc, osób itp. Jest to absolutna wolność od posiadania, zazdrości o osoby, majątek czy inne rzeczy. Człowiek nie powinien nawet próbować posiadać więcej rzeczy niż jest to konieczne dla jego życia czy dla pracy. Taka postawa życiowa niesie ogromną wygodę i spokój, bez obawy o utratę czegoś czy potrzebę ochraniania. Nie powinniśmy oczekiwać od innych czegoś w zamian za przysługę czy za coś, co my dajemy prezencie. Taki stosunek przynosi czystość i spokój umysłu. Aparigraha oznacza ciągłą weryfikację swej postawy w odniesieniu do tego, co niezbędne a co zbyteczne.

NIYAMY

Są to wskazówki do wypracowania w sobie dyscypliny i właściwego stosunku do życia po to by doprowadzić aspiranta yogi do duchowego rozwoju i SAMADHI.

SAUĆA to zachowanie czystości zewnętrznej i wewnętrznej. Sauća oznacza także oczyszczenie ze wszystkich czynów Yam i uwolnienie od nich m.in.umysłu. Czyste otoczenie daje możliwości czystości wewnętrznej. Sauća przygotowuje do medytacji, która jest możliwa tylko wtedy gdy jest obecna m.in. koncentracja (Dharana) oraz kontrola nad zmysłami (Pratyahara). Czystość postrzegania oznacza także, że możemy widzieć siebie dokładnie takimi jakimi jesteśmy.

SANTOSHA oznacza, że człowiek jest zadowolony i szczęśliwy we wszystkich sytuacjach życiowych, pomimo wszelkich okoliczności. Praktykowanie Santoshy jest niezbędne na drodze duchowego rozwoju. Ćwiczenie Santoshy daje wielki życiowy komfort oraz zadowolenie z życia, usuwa kompleksy i jest esencja duchowości dla osiągnięcia MOKSZA – uwolnienia od łańcucha narodzin i śmierci.

TAPASYA –  wstrzemięźliwość, prostota i surowość w przezwyciężaniu słabości, dyscyplina wewnętrzna (oczyszczanie i głodówki), staranie się wykonywać wszystko dokładnie i z zaangażowaniem ze świadomością w TERAZ. Tapasya dotyczy tak samo ciała jak i umysłu czy mowy i czynu (pozbawionego egoizmu), gdzie osiągamy absolutną kontrolę, prostotę i dokładność.

Żeby praktykować Tapasyę nie należy robić, myśleć i czynić automatycznie, niedbale, leniwie (Vasana). Zdobywamy kontrolę nad ego i jesteśmy bardziej zdyscyplinowani.

SWADHYAAYA – Swa oznacza samo, Dhyaaya – studiować, czyli można to przetłumaczyć jako autoanalizę. Oznacza to, że osoba musi być DRASZTA  (świadek) samego siebie. Wyższą formę wiedzy na drodze duchowej można osiągnąć tylko poprzez studiowanie samego siebie. Tradycyjnie Swadhyaaya jest studiowaniem świętych pism, ale po to by zrozumieć ich treść  i znaczenie wymagana jest ogromna wiedza o sobie oraz doświadczenie życiowe. Inną formą Swadhyaaya jest śpiewanie od serca mantr by osiągnąć duchowy rozwój.

IŚWARA PRANIDHANA (absolutne oddanie się Bogu)  oznacza nie tylko absolutne oddanie się wyższej MOCY ale jednocześnie całkowite JEJ zaufanie i oddanie JEJ kierowanictwa w całym swoim życiu oraz zaniechanie ego. Całkowita, bezwarunkowa i wolna czysta MIŁOŚĆ do NAJWYŻSZEGO i Jego przejawienia tu na Ziemi. W praktyce oznacza : pomaganie i służenie innym z bezwarunkową MIŁOŚCIĄ, widzenia Boskości w każdej żyjącej istocie.

Swami Karma Yogi Saraswati                                             Maj 2003 Uppsala