WSTĘP DO JOGA-SUTR PATANDŻALEGO

Jogasutry spisane zostały ponad 2000 tysiące lat temu, ale zawarte w nich porady nadal są bardzo aktualne. Ta pozycja jest klasyką, jeśli chodzi o Jogę, a regularna praktyka duchowa może przynieść wiele dobroczynnych zmian w życiu każdego. W Jogasutrach zostały szczegółowo opisane stany świadomości. Można się z niej również dowiedzieć, jak zachowuje się umysł podczas praktyki jogi czy medytacji. Jogini potrafią wkroczyć w odmienny stan świadomości, rozpoznać, kiedy kieruje nimi ego, czy osiągnąć wszechobecność, wszechstronność i wszechwiedzę, która jest w każdym z nas, a te wszystkie informacje znajdują się w tym dziele. Czytając Jogasutry, można dowiedzieć się wielu cennych rzeczy o naszym umyśle i ciele – jak człowiek myśli, uczy się oraz dlaczego cierpi, ale też jak może się zmienić i być szczęśliwym.

Patandżali uważa, że joga zaczyna się od kontroli umysłu. Pierwsza sutra zaczyna się od słów: „A teraz zaczyna się joga”. Jest niemożliwym aby umysł przemienić za pomocą samego umysłu. Potrzebna jest do tego świadome  jego zrozumienie i NASZE odpowiednie działanie.  To co stoi na drodze i przeszkadza nam w osiągnięciu wyższej świadomości i wiedzy w nas każdym ukrytej, to są: ignorancja, brak kontroli nad zmysłami, myślami, ego i życiem (Prakriti) oraz ego jeśli kieruje w naszym życiu.

Genialny jest program ośmiu stopni jogi Patandżalego, (jest to program rozwoju dla absolutnej większości ludzi), gdzie ja, jako praktyk z wieloletnim doświadczeniem, ośmielam się zamienić kolejność ha-tha jogi z pranajamą. Życie każdego zaczyna się od wdechu a kończy na wydechu, czyli pranayamę nauczam przeważnie  przed asanami i przed Yogą Nidrą czy technikami medytacyjnymi.  Pranayamy łączą wszystkie rodzaje praktyk jogoskich czyli bez pranajam joga przestaje egzystować. Następnie jest Pratyahara, do której wstępem jest oddzielenie zmysłów od umysłu i od NAS.   Potem spowodowanie SPONTANICZNEJ kontroli czyli Dharana.  Następnie DHIANA – spontaniczna medytacja i na końcu SAMADHI – stan oświecenia. Oświecenie następuje samoistnie, jeśli stworzymy mu odpowiednie warunki. To jest tak, jak my sadzimy ziarno ale nie my decydujemy czy coś wyrośnie.

___06/02/2024____________________________________________________________

POTENCJAŁ CZŁOWIEKA ZALEŻY OD JAKOŚCI POŁĄCZENIA – UMYSŁU, SERCA i RĄK – RAZEM

Celem Yogi jest kreatywne powiązanie tych trzech co może jedynie stworzyć warunki do pokoju (Shanti), harmonii, sukcesów, dobrobytu, zdrowia, szczęścia… . Yoga według mnie jest stylem życia i musi być ściśle powiązana z życiem. To co nazywa się jogą na zachodzie, to są tylko różne formy gimnastyki.

Samkhia, Tantra, Yoga, Ayurveda – zawierają wszystko to co jest dobre dla człowieka – a Roghah jest odwrotnością.

Yogę można tylko poznać praktykując ją a nie z książek.

Aby zrozumieć pojęcie Yogi trzeba wyjść poza ograniczenia umysłu, które są spowodowane poprzez utożsamianie się z EGO i ciałem fizycznym, emocjami… Wtedy nasz umysł jest uzależniony i uwiązany od zmysłów – (których jest ponad sto, na wszystkich poziomach egzystencji), i ciała fizycznego… – zarówno ciało fizyczne jak zmysły – to są tylko narzędzia, wewnętrzne – Antar KARANA i zewnętrzne – Bahir KARANA), którymi posługujemy się w życiu. Umysł też, nic nie ma wspólnego ze świadomością, podświadomością i super-świadomością. Jest organem – narzędziem jak wszystkie inne organy, którymi możemy kierować. MY powinniśmy wpierw poznać, a potem nauczyć się władać tym wszystkim. Zadajmy sobie pytanie, czym wypełniamy swój biedny umysł ? Tak jak chmury zasłaniają słońce, tak zabrudzony umysł : pożądaniami, negatywnymi myślami itd., jest wtedy rozproszony i wydaje się nam błędnie niemożliwy do opanowania, skupienia, kontroli… Podporządkowany EGO, zasłania nam naszą prawdziwą istotę. W Tantrze od wielu tysięcy lat są techniki: wyzwolenia umysłu i poszerzania Świadomości.

Nie wolno z rozbieganym umysłem walczyć. Musimy wpierw być jego przyjacielem, poznać go, systematycznie opróżniać i oczyszczać, aby nam służył prawidłowo.

“Umysł jest wspaniałym sługą, lecz niebezpiecznym władcą”. – Osho.

Powinniśmy zacząć od relaksacji. Techniki relaksacyjne – Yogi Nidry, są w stanie wprowadzić umysł do miejsca, gdzie panuje w nas wieczny spokój i harmonia, jak na dnie oceanu (Buddhi). Relaksacja to nie jest tylko położyć się i zasnąć. To jest w pełni świadoma czynność. W Yodze i Tantrze wszystko musi być Świadome.

Relaksacja z perspektywy Yogi ma doprowadzić do:

 1. Samoświadomości ciała, zmysłów, do usunięcia stresu, napięcia wewnętrznego – w celu – „oczyszczenia i uporządkowania.
 2. Trzeba doprowadzić umysł do stanu SPONTANICZNEJ koncentracji i skupienia w TERAZ, celem jest, odkrycie w sobie (ukrytych zazwyczaj) zdolności, talentów… uświadomić sobie prawdziwe potrzeby i odkryć Dharmę – swoją prawdziwą drogę życiową.
 3. Zdolność koncentracji człowieka prowadzi spontaniczniedo Medytacji.

Patanjali kiedyś zapytany; Co to jest Yoga powiedział: “To jest dyscyplina, bo: Cel Yogi osiągamy tylko dzięki dyscyplinie”.

Z dyscypliny rodzi się opanowanie Ego i umysłu (Manas), gdy Manas jest pod kontrolą, wtedy uświadamiamy sobie naszą prawdziwą naturę, która jest ATMANEM czyli DUCHEM.

To wszystko pojawi się SPONTANICZNIE gdy Sadhaka (aspirant yogi) cierpliwie i systematycznie praktykuje.

W skrócie:  Dyscyplina osobista prowadzi do samopoznania i kontroli umysłu i umożliwia realizację swojej prawdziwej natury.

 

“Życie jest ogrodem. Rośliny – ludźmi. Ciało łodygą zmysły gałęziami. Myśli liśćmi. Osiągnięcia ludzi to kwiaty i owoce”.

Lecz korzenie, które są pod ziemią – to jest nasza dusza, którą należy podlewać – JAK? – Ciało potrzebuje pokarmu. Umysł potrzebuje – szczęścia. Dla “podlania” duszy, potrzebna jest dyscyplina – SANYAM i kontrola wewnętrznej natury.”

– Swami Satyananda Saraswati

06/10/2023

 _______________________________________________________________________

 

Każdy człowiek pragnie: spokoju, zdrowia, sukcesów, dobrobytu, szczęścia… . Aby to osiągnąć musimy zintegrować praktyki Yogi, od poziomu fizycznego do transcendentalnego i zmienić stosunek do życia, naszej postawy. Jak chcemy naprawić dom, to musimy wpierw zrobić inspekcję, ustalić, co jest do naprawienia i przebudowy. Od tego powinniśmy zacząć pracę ze sobą. Później przebudować nasze psychiczne i emocjonalne struktury, abyśmy mogli prowadzić satysfakcjonujące życie, gdzie osiągnięcie równowagi jest niezbędną podstawą. Tylko własne doświadczenie prowadzi do świadomości, zrozumienia i rozwoju człowieka. Wiedza intelektualna musi być poparta doświadczeniem empirycznym, bo życie duchowe jest procesem świadomego doświadczania.

– Swami Karma Yogi Saraswati

06/10/2023

______________________________________________________________________

POCHODZENIE YOGI

 

Zacznę od tego, że nie ma takiego kraju, który nazywa się Indie. Ten kraj nazywa się BHARAT co można przetłumaczyć – Matka Ziemia. (To była pomyłka Magellana).

Wiele tysięcy lat temu na świecie, istniała wyższa technologia niż obecnie. Dla władzy i korzyści materialnych nierozumni ludzie doprowadzili ziemię do olbrzymiej katastrofy. Ci co wiedzieli gdzie można przeżyć  i mieli możliwość przemieszczania się to zebrali się w Bharat. Była ona (opisana w Bibli – Arką Noego) – ziemią ocalenia. Zebrało się tam wiele milionów ludzi ponad sto różnych narodowości.

Ludzie, którzy przeżyli musieli i postanowili mądrzej żyć i współżyć od nowa. Aby ta katastrofa się nigdy więcej nie powtórzyła to Światli Rishi, stworzyli WEDY.

 

Wedy zawierają wszystko czego ludzie potrzebują w każdej dziedzinie życia. Były przez wiele tysięcy lat przekazywane ustnie w naturalnym  języku Sanskrytu i są aktualne od wielu wieków i nawet do dzisiaj (Sanskryt jest kolebką wszystkich języków na świecie.).

 

Wiele milionów ludzi wywędrowała z Bharat i każda z narodowości utworzyła swój kraj na ziemi. Stało się to wtedy, gdy natura ziemi z powrotem zaczęła odżywać, a sam Bharat stał się rajem na ziemi, bo ludzie, którzy  tam zostali (około 135. różno-języcznych narodowości) żyli według zasad Yam i Niyam.

 

Nie wszystkie Wedy zachowały się do dzisiaj. Jedna z części Wed, zawiera opis między innymi: Samghi, Tantry, Yogi i Ayurvedy.

Praktyczną stroną Samghi jest Tantra, a przygotowaniem do Tantry jest Yoga i Ayurveda. Jest to razem jedna olbrzymia nauka i praktyczna wiedza, trwająca przez wiele wieków. Mniej więcej 5 tysięcy lat temu zaczęli wykruszać się światli ludzie, którzy obejmowali całość tej wiedzy. Musieli się oni chować przed okrucieństwem i szykanami nierozumnych…

Świadczą o tym np. najazdy Dżingis Hana i innych. Nierozumni ludzie i zaczęli tę wiedzę dzielić na części, wypaczać i fałszywie przekazywać. Np. Yoga w najstarszym przekazie, pochodzi od Tantry i nie da się jej rozdzielić. Rozdzielona Yoga staje się wtedy zwykłą gimnastyką, która może bardziej zaszkodzić niż pomóc komukolwiek.

Jedną z najstarszych linii Guru w Bharat, którzy przekazali nam ten wszechstronny przekaz, jest: Sw. Shivananda, Sw. Satyananda, i Sw. Nirandżanananda…

 

Jak byłem w 1993 roku w Bihar University of Yoga, zapytałem się między innymi Swamiego Nirandżananandy: „Do czego prowadzi niszczenie natury na świecie?”. Odpowiedział mniej więcej, że „ziemia już kilka razy w swojej historii, ztrząsnęła z siebie te śmieci (garbage)”.

HARI AUM TAT SAT 

28/09/2023

___________________________________________

„Samghya” datowana jest na koło 45 tysięcy lat temu.

 

Z Samghii zrodziła się Tantra a z Tantry Yoga i Ayurveda ( a nie odwrotnie). Aby wytłumaczyć pojęcie yogi musimy dotrzeć do jej źródła

Przytoczę tu opis Samghi z kilku wybranych z 72 wersetów „Samghya-Karika”- Bhashya Gaudapady.

 

Np. w wersecie 63  Karika, stwierdza się, że natura ludzka uwiązana jest na różne sposoby za pomocą kombinacji siedmiu środków: pożądań, słabości, występków, ignorancji, mocy, pasji, beznamiętności i cnoty. (Czyli tego wszystkiego co EGO reprezentuje)*. Ta sama natura, uświadomiwszy sobie esencje duszy, wyzwala się w jeden sposób: poprzez wiedzę (Gńana Yoga)*. W wersecie 64 tekstu stwierdza się, że wiedzę tę uzyskuje się, na początek, poprzez studiowanie zasad (Yama i Niyama), że istnieje różnica między naturą bezwładną a duszą świadomą. Natura nie jest świadomością, świadomość nie jest zniewolona przez naturę i że dusza świadoma jest „kompletna, i wolna od błędów, czysta i Kevala – (Boska)”. Najgłębsza osobowość człowieka w tych wersetach Kariki, (stwierdza Larson) ; nie jest jego empirycznym ego ani inteligencją, ale raczej jego świadomością, a „ta wiedza o absolutnej odmienności, – duchowej świadomości, uwalnia człowieka od iluzji, wciąga go, fascynuje  i wprowadza w najgłębszą osobowość człowieka, w absolutną wolność (kaivalya – boskość)”.

Werset 65 – tytuł – Stan Wolności – osiąga się „Dzięki tej czystej, pojedynczej wiedzy (w stanie oświecenia)*, gdzie dusza widzi naturę jak widz siedzący na przedstawieniu widzi aktorkę”.

A teraz wracam do opisu Yogi; YOGA się zaczyna, kiedy człowiek w każdej sekundzie swojego życia jest w stanie świadomej TERAŹNIEJSZOŚCI. To jest warunek absolutny, żeby wejść w stan TANTRY, który jest stanem stałej nieprzerwanej, spontanicznej MEDYTACJI, i trwać w tej MEDYTACJI, całe swoje życie. W Samghyi, Yodze, Tantrze i Ayurwedzie jest ogrom „narzędzi”, które można praktykować aby doprowadzić się do tego celu poprzez rzetelne, uczciwe, mądre życie – aby nie krzywdząc innych, a przede wszystkim NATURY – odnaleźć swój cel w życiu – DHARMĘ, mądrze kierować swoim życiem, służyć innym pracą i pomocą, zdrowieć, doskonalić się, współpracować z MIŁOŚCIĄ dla dobra i szczęścia tu na ziemi. Te wszystkie „narzędzia” mają coś co je łączy, a mianowicie – oddech.

Podam tu przykład: Asany powinny być praktykowane z odpowiednim przygotowaniem, w sposób dopasowany do poziomu praktykującego, jego wiedzy, możliwości, z odpowiednim oddechem (Pranayama) w pełnej Świadomości i w teraźniejzości… – bez tego, to jest wtedy tylko gimnastyka a nie Yoga. Pranayam jest bardzo wiele a asan ponad 80 tysięcy.  Należy je dopasować do potrzeb indywidualnych i zdrowotnych (mówię to również o psychice) praktykującego. Na bardziej zaawansowanym poziomie można dodać Swiadomość PRANY, później świadomość chakranów, później Mantry…. Aby Yoga była zdrowa pod każdym względem, musi być zachowana między innymi, indywidualna Progresja. Starać się powinien nauczyciel, np. tę samą asanę dopasować indywidualnie, bo każda asana może mieć nawet 100 różnych wariantów, od pocztującego do zaawansowanego poziomu. Nauczyciel Yogi powinien mieć odpowiednie doświadczenie a  co najmniej być dobrze przygotowany do każdych zajęć.

Słowo ASANA oznacza m.in. : wygodną pozycje, wykonaną powoli z pełną świadomością, z odpowiednim oddechem, bez oczekiwań w spontanicznym skupieniu na przepływie prany i na czakranie, z mantrą…- i to wszystko wykonane jednocześnie,- jako taką małą medytacje. Efekt zwiększa się wtedy wielokrotnie. Po zajęciach Yogi, każdy powinien się czuć dobrze pod każdym względem fizycznym i psychicznym. Zmęczenie najczęściej powoduje konflikt z EGO, które nam przeszkadza. Uważam, że zyskasz dużo więcej wykonując asanę tylko raz – jako taką „małą medytację”, niż 100 razy opieszale.

My żyjemy co najmniej na pięciu planach, gdzie na tym NAJWYŻSZYM planie jesteśmy absolutnie perfekcyjni, mamy ukrytą, absolutną wiedzę i mądrość. Każdy człowiek żyje na takim poziomie, jaki jest w stanie objąć swoją świadomością i z jakim się identyfikuje. Praktykowanie Yogi i Tantry ma na celu abyśmy po pierwsze: odkryli w sobie świadomość tych planów od fizycznego, aż do NAJWYŻSZEGO, a po drugie, starali się ciągle utrzymać na tym najwyższym i kierować swoim życiem, w każdej chwili, z tego najwyższego poziomu. To był w absolutnym skrócie opis Yogi.

* – oznacza dopisek Aurora tekstu.

 

HARI AUM TAT SAT 

28/09/2023

___________________________________________

Niektórzy ludzie przed śmiercią wchodzą w stan„ co ja nazywam, „duchowej błogości” i przestają mieć kontakt z planem fizycznym, i otoczeniem, – gdyż przebywanie na tym planie duchowym jest nieopisanie błogie i przyjemne. Czasem wracają, ale tylko pod pewnymi warunkami, np. gdy wokół nich są życzliwi  im ludzie… Karmienie ich narkotykami uważam za zbrodnię. Każdy człowiek powinien umierać świadomie, w otoczeniu bliskich i życzliwych mu osób.

KALI YUGA

Na świecie panuje teraz czas KALI JUGA. Oznakami jego panowania jest przede wszystkim brak (PREMA)

– czyli absolutnej i prawdziwej MIŁOŚCI. KALI JUGA objawia się w postaci: wojny, zwyrodnienia, degeneracji, hipokryzji, zakłamania i wszelkiego rodzaju zła… Ogromny udział w tym ma „nowa religia” oparta na wierze w sztuczną inteligencję, która teraz przejmuje kontrolę nad każdym aspektem naszego życia. Takie czasy zdarzały się i powtarzały wielokrotnie w historii świata. Wygląda na to, że ludzie niczego się nie nauczyli. W pismach WED sprzed wielu tysięcy lat jasno i wyraźnie opisano, jak ludzie powinni żyć we wszystkich aspektach swojego życia. Nie musi się tu niczego naukowo badać, – po prostu przetłumaczyć te WEDY i zrozumieć. Ta wiedza w nich zawarta jest po wsze czasy AKTUALNA.

13/09/2023

___________________________________________


O Snach – jako procesie rozwoju Człowieka

Sny są częścią procesu rozwoju człowieka i niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, zawsze pomagają nam w naszych próbach zrealizowania wrodzonego, często ukrytego potencjału, który każdy z nas posiada.

Sny koncentrują się szczególnie na obszarach, które zagrażają wzrostowi i rozwojowi naszej osobowości te które  zaniedbujemy.

Jeśli to prawda, że człowiek rozwinął się z jakiejś grzybopodobnej masy – jeśli najbardziej prymitywna materia jest stopniowo udoskonalana z biegiem wieków – najpierw rozwój naszych zmysłów a na samym końcu, najbardziej złożony i wrażliwy ze wszystkich żywych organizmów – ludzka psychika z jej intelektem, pamięcią, wyobraźnią i intuicją – wtedy jest całkiem jasne, że w przyrodzie istnieje spontaniczny naturalny wzrost, który nie jest zależny od tego, czy jesteśmy jego świadomi czy też nie.

Udaremnianie tego wzrostu (które jest nagminne), wiąże się z niepotrzebną  utratą naszych dużych zasobów życiowej energii. Proces rozwoju jest procesem nieuniknionym – to właśnie sny próbują nam uświadomić nasze wewnętrzne prawdziwe potrzeby służące do naszego rozwoju, który powinniśmy urzeczywistniać.

Sny są zawsze prawdziwe i mówią do nas i o nas – czego potrzebujemy dla naszego rozwoju.

Każdy sen stara się skupić naszą uwagę na tym, co w codziennym zachowaniu ignorujemy i odrzucamy.

Kiedy zamierzamy wyjaśnić stan snu, musimy wziąć pod uwagę całą swoją osobę z jej doświadczeniami życiowym i swoim stosunkiem do życia. Tylko my sami mamy możliwość zrozumienia swoich snów właściwie i prawdziwie.

Jung dokonał wyraźnego rozróżnienia między byciem „doskonałym” a byciem „całym”, tj. każdy człowiek powinien dążyć do doskonałości i zajmować się rozwijaniem każdej strony swojej osobowości, wszystkich zdolności psychicznych, i wykorzystywaniem, rozwijaniem wszystkich zmysłów i wszystkich rejonów mózgu do maksimum.

Joga i Tantra to praktyczna droga dążenia do doskonałości, aby człowiek w ten sposób stawał się „całym”.

Celem snów jest m.in. przywrócić równowagę między różnymi stanami świadomości (czakrany) tak, aby wzajemnie współpracowały i w ten sposób uzupełniały się w „dążeniu do całości”.

Sny mogą również uświadomić nam wewnętrzne konflikty, które powstają między pożądaniami ego a rzeczywistymi ludzkimi potrzebami.

O najbardziej prymitywnych snach decyduje przede wszystkim siła emocji. To właśnie ta prymitywna i emocjonalna treść, ten konflikt, doprowadza do naszej destrukcji.

Dzięki snom, jednostka może nawiązać kontakt z podstawami swojej egzystencji. Integralność, utożsamianie się  z ego powoduje, że tracimy zdolność kochania, empatii…  Człowiek wtedy nadal może zachować sens życia poprzez  kontakt ze swoimi zdolnościami twórczymi, talentami, ograniczonymi do poziomu swojej świadomości.  Podwyższenie świadomości do poziomu MIŁOŚCI powoduje iż sztuka i praca tego człowieka przetrwa wieki. Miłość i sny pozwalają uwolnić się od ego.

W sytuacji kryzysowej, kiedy życie jest szczególnie zagrożone przez warunki zewnętrzne lub wewnętrzne załamanie, to jednostka ta ma zwykle najbardziej żywe i znaczące sny.

Jeśli zwróci na nie uwagę i będzie je szanowała, to w ten sposób odniesie ona jeszcze większy skutek w rozwoju swojej osobowości. Żyjemy na wielu poziomach egzystencji. Wszystko zależy od tego, z jakim poziomem się utożsamiamy. (Czy tylko fizycznym?).

Kiedy śnimy o czymś, co nas przeraża, oznacza to, że zwykle te sny przerażają nasze egoistyczne koncepcje życia a nie nas samych. Sny są zawsze szokująco szczere i dotyczą tylko ciebie. Jeśli nie jest się przygotowanym na całkowitą szczerość, stratą czasu jest ujawnianie ich „ukrytego” znaczenia, chyba tylko po to, aby natychmiast je odrzucić.

 

Praktyczna strona Yogi Snu.

Przed spaniem

 1. Relaksacja

2.Przegląd dnia, godzina po godzinie od końca dnia do początku, „z wybaczaniem i dziękowaniem”.

 1. Sankalpa
 2. Ewentualna – prośba o wyjaśnienie lub pomoc

 

Przez całą noc 

 1. Obserwowanie, czujne i beznamiętne, na relaksieewentualnych myśli...
 2. Obserwacja snów i ich zapisywanie.

 

Przed obudzeniem i otwarciem oczu:

 1. Przypomnienie i zapisanie sobie snów w kalendarzu.
 2. Zwrócenie swojej uwagi na ewentualną odpowiedź na prośbę.
 3. Śpiewanie, głośne lub mentalne – mantr zsynchronizowanych z oddechem. (warunek – świeże powietrze)
 4. Przez cały dzień oddech z keczari i ujjai z mantrą.
 5. Praktyka Yogi Nidry.

 

4/07/2023

___________________________________________

Article about ego

In 1993 I went to Bihar School of Yoga, primarily to clean up my ego. At first, I was practicing yoga more than 16 hours a day. When I turned to Swamiji (Saint Niranjanananda) for help and introduced my SADHANA ( program) to him, instead of changing my program or trimming it down he added two more hours of practice. To fulfill my Sadhana I only had time to sleep at most 4 hours per night. In ASHRAM I discovered such a relationship, that yoga practitioners become greedier for more as they gain experience. They become selfish and often consider themselves to be more spiritually advanced than other people. They fall into and get stuck in many ego traps. These traps are also blockages for expanding consciousness. Ego occurs in an increasingly smarter form, and rarely many of them realize that they are trapped in their own ego.  These obstacles are a form of grace, because without knowing them, we cannot know our existence. We wouldn’t be able to remove them and there would be no progression on the path of expanding or consciousness. This false pride is actually an important part of spiritual life. You have to learn to mend it at the level of thought. Only by realizing the existence of your ego, or bringing about self awareness in literally every second of your life, can lead us to liberation. You cannot fight ego because it can destroy us. After a few years of practice and many different attempts at therapy, I discovered that I didn’t get any help from others, even the most advanced ones, and that I had to cope alone. I felt like the whole world was opposed to me. It even happened that other people unknowingly led me to physical disability. Everyone wanted to force me to become like them, they said, “NORMAL”. In general, these were people who lived in prosperity but inside were unhappy, stuck in matters of material life.

The easiest way to master ego, apart from consciousness in here and now, turned out for me – IGNORANCE. I came up with two things. First, I would ignore all my thoughts and feelings. The second thing was that when any thought, emotion of willingness to act arose, I asked myself the question: Is it LOVE? and I was only trying to do and say things to which the answer was: YES. This is how the RECOGNITION process began (VIVEKA)

____________________________________

Nãda  Yoga

Pragnę przedstawić jedną z najbardziej pasjonujących mnie dziedzin Yogi, która niestety w dzisiejszych czasach Jest prawie zapomniana.

Wszystko we wszechświecie wibruje, każdy atom, każda komórka. Na przykład organy w ciele człowieka mają swój własny dźwięk i własny rytm.

Dźwięk, energia, forma, rytm i materia (materia także w sferach niewidzialnych dotychczas niezbadanych) są nierozłączne i nie mogą istnieć osobno. Powiedzmy odwrotnie, że bez dźwięku nie ma żadnego życia.

Te różne wibracje dźwiękowe utrzymują wszystkie aktywności we wszechświecie, od fizycznego poziomu człowieka, poprzez witalne, mentalne, aż do transcendentalnego. Na wszystko we wszechświecie można wpływać specyficznymi wibracjami i wszystkie wibracje wywierają na nas stały wpływ. Na przykład, naukowcy niezaprzeczalnie udowodnili, że jak ktoś zmieni swoje imię to zmieni się tej osoby cała osobowość.

Można powiedzieć, że absolutnie wszystko, co istnieje, ma swoją własną specyficzną Mantrę, a każda mantra ma swój własny rytm- varna (sylabę) i dźwięk – svara. Ta właściwa specyficzna mantra – (co nazywa się w sanskrycie Nãda – doskonały dźwięk) przywraca pierwotną harmonię i jednocześnie daje dostęp do uniwersalnej transcendentalnej Energii. Dźwięk mantry prowadzi tą najsubtelniejszą i najwyższą z energii – (w sanskrycie – Szakti) bezpośrednio przez wszystkie poziomy człowieka i harmonizuje je.

Czyli Nãda jest to doskonały i unikalny dźwięk, który manifestuje się na wszystkich poziomach egzystencji we wszechświecie.

Celem praktykowania Nãda Yogi jest odkrywanie tych niefizycznych dźwięków, które to adept jogi w przyszłości może słyszeć w Samadhi – stanie Nirvany-  który jest związany z uczuciem najwyższego szczęścia, radości i samorealizacji człowieka. Najważniejszą rolę muzyki w społeczeństwie (na przykład dawna muzyka indyjska) jest stwarzanie harmonii na wszystkich poziomach osobowości człowiek, a większość problemów społecznych pochodzi przecież z braku świadomości ludzi, który to stwarza chaos, konflikty czyli brak harmonii.

Celem Yogi, Tantry i Nãda  Yogi jest, między innymi, stworzenie takiej harmonii, która prowadzi bezpośrednio do duchowego przebudzenia człowieka.

Nãda  Yoga jest jedną z najprostszych i najefektywniejszych metod dlatego, że dźwięk i muzyka jest najbardziej atrakcyjną formą sztuki i przez to dosięga najdalej do naszego wnętrza.

W księgach Viedy cały wszechświat „dośpiewał” się do egzystencji poprzez kosmiczny dźwięk (Nãda), gdzie Stworzycielska Mantra AUM (Pranawa) powiązała cząsteczki w doskonałe geometryczne figury, a z nich molekuły różnych gazów, cieczy, oraz form twardych („widzialnych”), z których to w końcowej formie powstały żywe organizmy.

Ponadto mantra AUM jest źródłem wszystkich Nãda w całym kosmosie (Parabrahman lub Paramatman – dźwięk stworzenia wszystkich żyjących istot, opisany nawet w Biblii*). Gdy tylko zaczniemy powtarzać mantrę AUM nieprzerwanie, z absolutną wiarą, to wypełnij nas uczucie spokoju, harmonii, energii i najwyższej świadomości, co całkiem zmieni nas  w bardzo pozytywny sposób.

Poprzez Nãda można odkryć i podtrzymać kontakt ze swoją prawdziwą, najwyższą duchową, wewnętrzną naturą.

Namiastkę tego przeżycia odczuwać może każdy, kiedy słucha w skupieniu bardzo pięknej dla siebie muzyki. Lecz Nãda przychodzi z naszego wnętrza i tam prawdziwi artyści czerpią swoją sztukę.

To, że dźwięki mogą nas uzdrawiać, udowodnione jest naukowo. Śpiewając różne mantry możemy kierować je do różnych organów ciała, jak również robić to dla innych. Pracując z dźwiękiem, pracujemy jednocześnie ze swoją świadomością. Każda myśl i uczucie ma swoją specyficzną wibracje. Jesteśmy nawet w stanie widzieć dźwięki. Wszystkie dźwięki które dobiegają do nas z zewnątrz, można odczuwać i „słyszeć” wewnątrz (na zasadzie rezonansu). Powtarzanie mantry prowadzi Sadhaka (duchowy adept) do tego, że może on ujrzeć Isztha Devata (boski symbol) tej mantry i Sadhaka sam staje się BOSKI.

Koncept Nãda Yogi jest nierozłączną częścią  Yogi i Tantry i ma wiele tysięcy lat. Praktykując ją na bardziej zaawansowanych poziomach, z czasem możemy zacząć być świadomi subtelniejszych dźwięków, które są w naszym wnętrzu i całym kosmosie. Następnym etapem jest widzenie tych dźwięków (paszjanti), które prowadzi nas w głąb naszej prawdziwej istoty. To może osiągnąć niemal każdy, regularnie intensywnie praktykujący Nãda Yogę.

* Proszę pamiętać, że Nãda Yoga jest tysiące lat starsza niż Biblia.

Cztery podstawowe fazy dźwięku na różnych planach egzystencji – NAADA:

VAIKHARI – dźwięk słyszalny, fizyczny.

MADHYAMÃ – wewnętrzne subtelne niefizyczne dźwięki. Nie można ich usłyszeć przy pomocy fizycznych uszu (mamy również zmysł słuchu niefizyczny np. słuchanie śpiewania w myślach).

PASHYANTI – bardziej eteryczne dźwięki, które są bardzo subtelne. Można je tylko widzieć, nie słyszeć, jako różne wyraźne, jasne i czyste kolory w naszym wnętrzu (ŚWIATŁO to też inna forma dźwięku). Naukowcy dzielą i przez to nie zrozumią ogólnej zasady zjawisk naturalnych (to tak jakby studiować człowieka bez brania pod uwagę jego głowy).

PARÃ – transcendentalne dźwięki reprezentujące Ishvara Shakti. To jest poza naszym postrzeganiem. Wewnętrzne dźwięki związane z doświadczeniem Samädhi.

Autor Swami Karmayogi Saraswati      Uppsala 20/10 – 2002 poprawiono 6/12-5

____________________________________________________________

Kvant medicine

WORKING WITH PRANA – MAYAKOSHA (Kosha – body)

PRANA IS EVERYWHERE, IN DIFFERENT FORMS, EVEN THE BRAIN WAVES ARE THE PRANA MOTION.

(PRANA is translated as life energy – SPIRIT)

 1. When you breathe slowly and deeply you wake up PRANA SHAKTI and only with Prana Shakti you can control MANAS – Mind and provide all kinds of energy needed at five levels:
 • ANNA MAYAKOSHA – material, connected with EARTH
 • PRANA MAYAKOSHA – vitality
 • MANO MAYAKOSHA – mind energy
 • VIGYANA MAYAKOSHA –mental and conscious energy
 • ANADA MAYAKOSHA – energy at the SPIRITUAL level
 1. Respiratory functions:
  1. delivery of PRANA,
  2. elimination of toxins including carbon dioxide,
  3. body massage,
  4. hormonal inactivation.
 2. AUTONOMOUS SYSTEM -BEHAVIORAL BREATH – Acid/alkine balance regulates the level of carbon dioxide and hydrogen in the bloodstream. Training raises muscle acid levels. Carbon dioxide must constantly be removed from the body’s cells, as HIPOXY may occur – Hypoxia – Decomposition of glycogen – Cell acidification – Cell destruction – Pain.
 3. EXTERNAL (in the lungs) and INTERIAL (in the cells) exchange.
 4. HORMONAL INACTIVATION also occurs through breathing: SEROTONINE, NORADRENALINE, BRADICINE, HISTAMINE, PROTEIN SYNTHESIS – PROSTACYCLINE (COLLAGEN ELASTIN), CARBOHYDRATES, PHOSPHOLIPIDS and others.
 5. Respiratory movements improve digestion and return of blood to the heart. The lungs contain from 10% to 20% of total blood.
 6. Damage to the neck may cause work disorders, among other respiratory and circulatory systems
 7. PRAANAYAMY – also improve concentration

Swami Karmayogi Saraswato Busko-Zdrój 8/8-19

_________________________________________

Sankalpa

Sankalpa w sanskrycie oznacza pozytywne postanowienie, lub intencje czy zamiary. To jest bardzo ważny dział Yogi Nidry. Jest to bardzo efektywna, silna i prosta metoda aby przeobrazić całą osobowość i ukierunkować życie człowieka w pozytywny sposób. Czyli krótko mówiąc, sankalpa to jest: pozytywne, krótkie, zbudowane z pozytywnych słów postanowienie, które powtarza się w stanie wewnętrznej relaksacji, z głębokim przekonaniem i siłą woli, aby coś najważniejszego zmienić w swoim życiu w celu osiągnięcia harmonii, celu w życiu, szczęścia, sukcesów, radości, samo urzeczywistnienia itp.. Ona ma wpływ na naszą podświadomość kiedy jesteśmy wewnętrznie zrelaksowani i otwarci  na samo sugestię. Jeśli nasze uczucia i myśli nie stoją na przeszkodzie to istnieje możliwość jej całkowitej akceptacji i absorbcji wewnętrznej i realizacji. Taki stan wewnętrzny można osiągnąć praktykując Yogę Nidrę. Dlatego też na początku i na końcu  Yogi Nidry powtarza się Sankalpę.  Jak tylko się nam uda zasadzić to pozytywne nasionko głęboko w podświadomości to wokół niego zbierają się te siły, które powodują jej zakwitnięcie.  Czyli to nasionko po pewnym czasie zamanifestuje się na świadomym planie i stworzy zmiany w twojej osobowości a tym samym życiu, i każdy bez wyjątku człowiek może to osiągnąć, jeśli zastosuje ją właściwie oraz inteligentnie. To przecież podświadomość kieruje naszym życiem.      Zadaniem sankalpy nie jest aby zaspokoić swoje np. pożądania, zachcianki czy jakiekolwiek manipulacje innymi ludźmi, (to może nam tylko przysporzyć  więcej kłopotów niż sobie sami wyobrażamy) lecz ma za zadanie stworzyć głębokie przemiany w naszym życiu w celu jego wszechstronnej poprawy, przeobrazić gruntownie nie tylko fizycznie lecz także emocjonalnie, mentalnie również duchowo. Najważniejsze jest, aby odkryć co chcesz najważniejszego osiągnąć lub zmienić w swoim życiu. Sankalpę można stosować jedynie wtedy jeśli się zrozumie jej właściwy sens i zadanie. Jednym z przykładów niewłaściwego jej stosowania jest, jeśli używać się jej będzie jedynie aby wykorzeniać szkodliwe nałogi np. palenie papierosów. Ja próbuję tu wytłumaczyć, że człowiek skończy palić automatycznie jeśli przeobrazi pozytywnie całą swoją osobowość, całe swoje wnętrze, gdy jego prawdziwa i głęboka sankalpa się urzeczywistni.

Niewłaściwa sankalpa to np. „Ja nie będę nigdy się złościł”, ponieważ oprócz słowa „ja” i „się” wszystkie pozostałe są negatywne.

Daję tu kilka przykładów na prawidłową Sankalpę:

* Stale wzrasta moja siła duchowa

* Jestem pozytywną siłą dla rozwoju społeczeństwa

* Odnoszę sukcesy we wszystkim co robię

* Jestem świadomy i efektywny w każdym działaniu

 • Jestem w pełni zdrowy/a  itp.

Parę dobrych rad:

Sankalpę należy ułożyć z wielką dokładnością samemu i aby nie straciła na mocy zachować ją w absolutnej tajemnicy. Zachować tą samą sankalpę tak długo, dopóki się całkowicie urzeczywistni. Żadnych oczekiwań. Rezultat zależy między innymi od uczciwości, i jak bardzo potrzebujesz przemiany wewnętrznej.  

Swami Karma Yogi Saraswati       Uppsala 12/12-04

__________________________________________________

Shoonya Thaam

Shoonya – this is a state … where there is no manifestation … because there is also no reflection (opposition) … no duality… There is nor relationship with anything … nor adversity …      And when the observer observes this unity state in himself what I calling – ”FULLNESS IN EMPTINESS” … or ”VOICE OF SILENCE”. This state cannot be explained, only it has to be EXPERIENCE by itself … because it has no synonyms or opposites … therefore it cannot be compared with anything and explained. (MADHIMAA)

In everything, in every atom of the UNIVERSE, there is an INFINITY plan, a PERFECT plan, a plan of ABSOLUTE WISDOM AND ABSOLUTE, which is also in every atom and cell of your body. Reach out, and recall the state when you were caught up in spontaneous concentration, when you were doing something, when time stopped existing.

 Remind yourself the inner SILENCE and the feeling of merging with your REAL NATURE. This wonderful state that you regain perfect harmony and connection with the ITSELF and UNIVERSE. This state is called in Yoga – SHUNYA THAAM. This condition can appear at any time in your life and also during meditation. You can achieve Shoonya Thaam even in the biggest noise and chaos, at work, in effort, when you creative, in art, in full joy of dance, in being with nature …

Shoonya Thaam – it starts to envelop and fill up you when you are completely free from emotions and thoughts, completely present in HERE and NOW, when you in relax state, when you „REDUCE” all assessments and valuations, and restrictions … – then you can experience the concept of that TRUTH what you really ”ARE” – in ONENESS with everything and everyone and you will discover this plan of EXCELLENCE PERFECTION within you. Stay on this state of HIGHEST HARMONY and HAPPINESS …

You also can DISCOVER WITHIN YOU – which VIBRATIONS in you, make you healthy and happy … 

Find this Vibrations…

SHOONYA THAAM – is the SONG OF UNIVERSE; a song that always sings in you, even if you can not hear it – This is the healing song of the COSMOS… So relax, find this freedom within yourself, and let go of – all emotions and thoughts.   OPEN UP YOURSELF TO THE VOICE OF YOUR SOUL, which sings in absolute HARMONY WITH INFINITY.

Pashyanti

Now you can go further and deeper in YOU. Maybe you will see the dawn of GOLD light in the „THIRD EYE” – BRUMADHIA… follow this LIGHT, it increases, fills you slowly up and enlarges, and this LIGHT fills all of your existence. Feel how, with this light in you, you feel more harmonious, happiness, healthy, filled with energy and LOVE . Unlimited LOVE – which „only is” because the true LOVE has no opposition, is independent, lasting and eternal…     Stay in this state in absolute awareness and remember that this LOVE is your TRUE NATURE !!!

– With Prema and AUM – Swami Karma Yogi Saraswati                 Uppsala 2 / 2-2018

__________________________________________________

Artykuł o ego

Ja w 1993 roku pojechałem do Bihar School of Yoga przede wszystkim aby zrobić porządek ze swoim ego. Praktykowałem yogę pierwsze dni po 16 godzin dziennie. Gdy zwróciłem się do Swamiji (Sw.Niranjanananda) o pomoc i gdy przedstawiłem mu swoją SADHANĘ, to Swamiji zamiast mi ująć lub zmienić mój program, to dodał mi jeszcze dwie godziny. Żeby wykonywać moją Sadhanę miałem czas na spanie tylko najwyżej 4 godziny. Odkryłem taką zależność, i nie tylko u siebie, że praktykanci yogi, w miarę zdobywania doświadczenia stają się chciwi na więcej. Stają się egoistyczni i często uważają się za bardziej zaawansowanych duchowo niż inni ludzie. Czyli wpadają i utknęli w wielu pułapkach ego. Te pułapki, to również zablokowania dla rozszerzającej się świadomości i ego występuje w coraz bardzo sprytniejszej postaci i rzadko która osoba zdaje sobie z tego sprawę, że jest w pułapce ego. Te przeszkody są formą łaski, ponieważ nie znając tych przeszkód ego, i nigdy nie poznając ich istnienia, nie bylibyśmy w stanie je usunąć i na drodze do poszerzania swojej świadomości nie byłoby postępu.

Ta fałszywa duma, choć stanowi przeszkodę, jest jednak tak naprawdę ważną częścią życia duchowego. Trzeba się nauczyć ją przerabiać już na poziomie myśli. Dopiero uświadomienie sobie istnienia swojego ego, czyli doprowadzenie do samoświadomości w każdej, dosłownie sekundzie życia, jest w stanie doprowadzić nas do wyzwolenia. Z ego nie można walczyć, gdyż jest w stanie nas zniszczyć. Już po paru latach praktyki i wielu różnych próbach terapii odkryłem, że nie dostałem żadnej pomocy od innych, nawet tych najbardziej zaawansowanych i że muszę sobie radzić sam. Czułem się jakby cały świat przeciwstawiał się mnie. Nawet do tego doszło, że inni ludzie doprowadzili mnie nieświadomie do fizycznego kalectwa. Wszyscy chcieli mnie zmusić, żebym stał się taki jak oni, mówili – ”NORMALNY”. Na ogół to byli ludzie, którzy żyli w dobrobycie ale wewnątrz bardzo nieszczęśliwi, zamotani w sprawach życia materialnego.

    Najprostszym sposobem opanowania ego, poza świadomością w tu i teraz oraz przestania identyfikowania się z myślami, emocjami, dosłownie z niczym podobnym,  okazała się dla mnie – IGNORANCJA. 

Wymyśliłem sobie dwie rzeczy, że zacznę ignorować wszystkie jakiekolwiek myśli i uczucia, – po prostu w ten sposób – przestać im dawać jakąkolwiek energie.

Druga rzecz, to : Gdy się pojawiała jakakolwiek myśl, emocja lub chęć czynu, to zadawałem sobie pytanie: Czy to jest Miłość?, i starałem się tylko robić i mówić rzeczy w wypadku, gdy odpowiedź była – TAK. W ten sposób zaczął się proces ROZPOZNAWANIA – (VIVEKA), który kontynuuję do dzisiaj.

Swami Karma Yogi Saraswati                                                         Bengaluru 17/10-19

__________________________________________________

Yoga a psychika człowieka

Zagadnienie psychiki jest ogromnie istotne w życiu człowieka i dlatego je tutaj w skrócie poruszam. Większość ludzi lekceważy potrzebę dbania o zdrowie psychiczne, co dla nich po pewnym czasie zaczyna stwarzać poważne problemy.

CZŁOWIEK NIE ZMIENIŁ SIĘ OD WIELU TYSIECY LAT, ZMIENIŁO SIĘ TYLKO JEGO ŚRODOWISKO. DLATEGO TERAZ, JAK NIGDY PRZEDTEM ZACHODZI POTRZEBA WYCISZENIA SIĘ, ZACHOWANIA HARMONI, A PRZEDE WSZYSTKIM DOPASOWANIA STYLU ŻYCIA, SWOJEJ POSTAWY, DO DZISIEJSZYCH TAK BARDZO SKOMPLIKOWANYCH WARUNKOW . Poza tym w dzisiejszych czasach następuje masowy rozwój duchowy. Objawy człowieka, który się budzi duchowo a psychicznie chorego są podobne i trzeba tu wyjątkowego specjalisty, który by to odróżnił, aby mógł ludziom właściwie pomagać. Uważam, że jest zbrodnią traktowanie ich w podobny sposób. W ogromnym skrócie i ogólnie można powiedzieć, że budzący się duchowo człowiek, zdaje sobie sprawę z tego co przeżywa a człowiek chory psychicznie nie posiada własnej samoświadomości i kontroli.

(Aby mnie zrozumieć, pamiętać tu trzeba że yoga w szerszym pojęciu, zaczyna się od medytacji).

W życiu każdego budzącego się duchowo człowieka następuje bardzo trudny psychicznie okres, który jest tylko przejściowy, może on trwać zaledwie od dwóch tygodni do dwóch miesięcy (pod warunkiem właściwej opieki i traktowania tego człowieka oraz praktykowania odpowiedniej dla niego yogi). Wtedy ten człowiek staje się m.in. świadom swojego stanu i planu „podświadomości” (TAK – można tego dokonać! W yodze nie ma pojęcia podświadomości, gdyż wszystko może być świadome. W yodze ten plan „podświadomości” w dużo szerszym pojęciu nazywa się CHITTA), a stamtąd biorą się nasze sny i to jest jakby magazyn nieprzerobionej traumy. W głębokim stanie medytacyjnym można być świadomym tego planu. Im bardziej zagłębiamy się świadomie w swoje wnętrze to język tego świata wewnętrznego i obrazy jego są bardziej symboliczne i abstrakcyjne, (jak i we śnie) i dlatego bardzo trudne, a nawet niemożliwe do przetłumaczenia na jakikolwiek język. Aby zrozumieć co przeżywa drugi człowiek, trzeba ogromnej wiedzy i doświadczenia.

W praktyce Yogi budzenie się duchowe można podzielić na cztery okresy, z których każdy musi być doprowadzony właściwymi i indywidualnymi ćwiczeniami do końca, zanim się przejdzie do następnego. SADHAKA – praktykant Yogi, musi mieć świadomość i kontrolę na każdym z tych etapów. (Bardziej szczegółowe informacje są w książkach wydanych w “Bihar University of Yoga” w Indii. To zagadnienie wymaga większego opracowania, co nie jest celem mojego artykułu, który ma charakter jedynie informacyjny).

W dzisiejszych czasach większość lekarzy z wielką ignorancją i brakiem odpowiedzialności „pomagają” ludziom dając im „leki” psychotropowe, – które są przecież narkotykami – i stosowanie ich jest w większości bardzo krótkowzroczne z wieloma ubocznymi skutkami i najczęściej eksperymentami. Czyli tacy lekarze na dłuższą metę budują społeczeństwo narkomanów. (Sam to przeżyłem jako pacjent). W Szwecji np. obecnie około 50-ciu procent ludzi w wieku pracującym zażywa środki antydepresyjne i itp. a wielu z nich z tego powodu jest niezdolnych do pracy.

Ja stanowczo twierdzę, że wiedzy na temat psychiki człowieka nie można nauczyć się z książek. Mądrość i doświadczenie (również życiowe) lekarza czy nauczyciela duchowego musi być zdobywane, przede wszystkim poprzez własną regularną SADHANIE – praktykę, gdzie poprzez regularną medytacje zdobywamy właściwą i niezbędną wiedzę i doświadczenie, zanim przystąpi się do pomocy innym. Trudność polega na tym, że każdy człowiek jest inny i dlatego powinno się dopasować indywidualnie dla niego terapię. Dlatego w yodze jest olbrzymia ilość technik medytacyjnych z ogromną ilością ich wariantów. Niewiele nauczycieli yogi na świecie zna te techniki, gdyż potrzeba tu również OŚWIECENIA. Poza tym większość nauczycieli ogranicza się do HA-THA Yogi. Te techniki, stosowane od wielu tysięcy lat w yodze, FUNKCJONUJĄ do dzisiaj! i nie tylko prowadzą ludzi do oświecenia, ale można je również stosować, z wielkim powodzeniem, jako terapie na każdym planie psychicznym człowieka. Czyli wszystkie znane terapie stosowane na zachodzie istniały już w Yodze od wielu tysięcy lat, – a naukowcy „wyważają” tu otwarte drzwi. Poza tym te metody są bardzo dokładnie wypróbowane, przemyślane i usystematyzowane pod każdym względem; holistycznie i pedagogicznie opracowane i opisane. W Yodze traktuje się człowieka holistycznie, co ma ogromną przewagę stosowania jej w terapii. Obecnie w wielu krajach na zachodzie stosuje się techniki Yogi w zakładach psychiatrycznych, szpitalach, więzieniach, w przygotowaniach np. kosmonautów czy pilotów i wiele innych dziedzinach np. w kształceniu księży. Również stosują je lekarze pod inną nazwą np. „Terapia Samozachowawcza” czy „Mindfulness” i wiele innych… Wszędzie tam gdzie potrzebna jest ekstremalna sprawność fizyczna, psychiczna i duchowa, wszechstronna yoga może być stosowana ze wspaniałymi rezultatami. Psycholodzy i psychiatrzy, którzy sami nie medytują – są niebezpiecznymi dla swoich pacjentów hohsztaplerami. – To dotyczy również księży i oczywiście wszystkich nauczycieli i przewodników duchowych. I dlatego, zamiast zwalczać i ignorować Yogę, powinni oni współpracować z doświadczonymi Yoginami. Prawdziwa pomoc, to taka pomoc gdzie ludziom pomaga się samym wykaraskać z ich problemów. Jeśli chodzi o leczenie psychiki człowieka – to ŻADEN LEKARZ CZY TERAPEUTA ZA NICH TEGO DO KONCA NIE ZROBI.

Innym poważnym problemem tutaj jest, że farmakologia na zachodzie jest bardziej nastawiona na zarabianie pieniędzy niż na niesienie pomocy ludziom np. przekupując lekarzy, lub zwalczając terapie alternatywne, czy robiąc „króliki doświadczalne z ludzi”. Im więcej ludzi choruje, tym więcej lekarze i producenci leków zarabiają pieniędzy. Wiecie, że w Chinach jest odwrotnie.

Na ogół większość ludzi jest nieświadoma zachodzących w nich procesów psychicznych oraz działania ich energii – np. swoich myśli i uczuć; do czasu, kiedy jest już bardzo późno żeby mogli sobie sami z tymi problemami wewnętrznymi poradzić. Ludzie tacy najczęściej ignorują, zwlekają i „uciekają” od swoich problemów np. mówiąc, „że to się jakoś ułoży”, lub wracając zmęczeni psychicznie z pracy do domu, zamiast odpocząć, (chociaż na chwilę) w medytacji, to natychmiast włączają telewizor lub radio itp.. Poprzez indywidualnie dopasowaną medytację jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo. Wystarczy czasami kilka minut. Jedną z przyczyn ucieczki ludzi od swoich problemów i „zagłuszania swojej psychiki”, jest fakt, że ludzie najczęściej w ciszy uświadamiają sobie wewnętrzny chaos – i on ich PRZERAŻA. Tacy ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że właśnie wtedy powinni w procesie medytacyjnym samopoznania, wpierw ten chaos zaakceptować; Dopiero po tej totalnej akceptacji możemy medytacyjnymi technikami wyciszać i harmonizować swoje wnętrze, poznać je takim jakie ono jest, bez fałszu i zakłamania. Wiele ludzi medytuje spontanicznie w ogóle nie zdając sobie z tego sprawy, gdyż medytacja jest naturalnym stanem leczenia psychiki. Medytowania powinno się uczyć ludzi od najwcześniejszych lat życia. Dorośli powinni się uczyć od dzieci np. życia w teraźniejszości, spontaniczności, poznawania wszystkiego wszystkimi zmysłami na raz, a przede wszystkim radości i pozytywnego stosunku do życia. Dzieci są dużo mądrzejsze niż ludzie przypuszczają. Problem leży tylko w tym, że one nie potrafią tej mądrości zwerbalizować i przekazać, a kiedy się tego nauczą, to w ogromnej większości są już zdemoralizowane przez społeczeństwo.

Pracę nad sobą należy zacząć od relaksacji na wszystkich poziomach egzystencji człowieka. Później osiągnąć sztukę koncentracji, wysubtelnić wrażliwość i poszerzyć i pogłębić swoją świadomość. Te umiejętności są przecież niezbędne każdemu człowiekowi. W ciszy i spokoju mamy o wiele większe szanse w odkrywaniu PRAWDY, zdobywamy możliwość twórczego, konstruktywnego myślenia i właściwego działania, i budzi się intuicja, która jest niezbędna w życiu.

Ale jak się wyciszyć, kiedy nasz umysł jest chaotyczny i nieuporządkowany?

Aby „poustawiać” sobie w psychice należy przede wszystkim, rozbudzić chęć zmiany, oraz zmienić stosunek do życia (w yodze – Yamy i Niyamy). Zacząć od akceptacji i poszanowania oraz poznania siebie i innych dokładnie takimi jakimi wszyscy jesteśmy. Nie akceptowanie innych prowadzi tylko do konfliktów. Każdy człowiek ma specjalną przyczynę dla której jest, taki a nie inny i swoje powody dla których zachowuje się w ten czy w inny sposób (jest poważną przeszkodą jeśli są one dla nas niezrozumiałe). Ta akceptacja oczywiście nie oznacza akceptowania przestępstw i przestępców.

Innym warunkiem aby sobie pomóc jest życie w teraźniejszości (jak żyją najczęściej dzieci). Działać, myśleć w teraz jak tylko potrafimy najlepiej zadawalając się również rezultatem. To co nam przeszkadza, to ciągłe przejmowanie się przeszłością lub przyszłością. W TERAZ jest tak dużo rzeczy do zauważenia, przemyślenia i do zrobienia… (Oczywiście nie należy robić i myśleć rzeczy co szkodzą nam samym lub innym).

Mówienie i myślenie prawdy.

Czwarty warunek to: zaprzestanie kierowania się w życiu Egoizmem w jego wszystkich postaciach: strach, obawy, pożądanie, zawiść, zazdrość, chciwość, kradzież, kłamstwo, przesądy, fanatyzm itp. Zrealizowanie tych warunków i wielu innych jest bardzo potrzebne każdemu człowiekowi w codziennym życiu. Same próby przestrzegania tych zasad społecznych, są już sukcesem, bo nikt z nas nie jest idealny, ale właściwy stosunek do życia, uwalnia nas od bardzo wielu problemów i stajemy się LUDŹMI z prawdziwego zdarzenia.

Nawet drobne problemy psychiczne (np. jak długotrwały smutek) – prowadzą do chorób, które objawiają się po pewnym czasie, zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej.

U każdego chorego fizycznie człowieka można znaleźć związek, i zobaczyć wyraźnie drogę jaką choroba w jego organiźmie się rozwija od planu psychicznego do fizycznego.

Aby przeobrazić całe społeczeństwo i wyeliminować większość problemów psychicznych należy zacząć od dzieciństwa. Aby wychować dzieci we właściwy sposób trzeba mieć przede wszystkim nieskończoną cierpliwość. Rozwijać prawidłowo ich zmysły jak również pomóc im znaleźć swoje miejsce w życiu, zaspokajając ich tylko prawdziwe potrzeby i rozwijać ich ukryte predyspozycje i cele życiowe (w yodze – DHARMA). Jest np. zbrodnią narzucanie i uczenia dzieci rzeczy, z których one nigdy nie będą miały pożytku w życiu. To narzucanie prowadzi również do konfliktów wewnętrznych i problem w psychicznych w wieku dojrzałym tych ludzi.

Takim prostym testem, który możemy sami przeprowadzić jest próba medytacji, jeśli nie potrafimy usiedzieć w bezruchu i w spokoju co najmniej 10 min, to znaczy, że mamy problemy psychiczne. – Ilu ludzi zdało by taki test ?

Każdy człowiek, który zaczyna medytować odkrywa jakby dwie natury w swoim wnętrzu. Jedna jest chaotyczna, rozbiegana, niestabilna i słaba, a druga leży w głębi poza nią i jest wielka, spokojna, jasna i czysta, gdzie panuje absolutna harmonia, wiedza, spokój, radość życia i szczęcie… Proszę sobie tu wyobrazić, że poza naszymi uczuciami, myślami, planem podświadomości, nadświadomości i głębiej w nas, w każdym człowieku, leży świat wewnętrzny (NIRWANA), w którym panuje absolutny spokój, światłość, harmonia, mądrość, wiedza i bezwarunkowa, prawdziwa miłość, (miłość, która nie ma przeciwieństw i uwarunkowań). Tą właśnie ŚWIADOMOŚĆ tego planu posiadają ludzie oświeceni. Wszystkie ćwiczenia yogi prowadzą do medytacji. Medytacja jest to, bardzo krótko mówiąc, świadome spojrzenie w swoje wnętrze, beznamiętne a czujne, i jego poznanie, a w końcu otwarcie się na plan NIRWANY. W Yodze jest mnóstwo technik medytacyjnych, które pomagają prowadzić adepta do OTWORZENIA się na ten plan naszej GŁĘBI.

Yoga jest rozumiana przeze mnie w bardzo szerokim pojęciu. To jest przede wszystkim sztuka życia w zdrowiu szczęściu i harmonii z otoczeniem. Można ją praktykować w każdej sekundzie swojego życia, w każdej sytuacji bez przerwy, w najprzeróżniejszych formach i ich wariantach.

WSZYSTKO, CO DLA CZŁOWIEKA JEST DOBRE – JEST YOGĄ. A wszystko co dla niego niedobre BHOGĄ – czyli zadawaniem sobie cierpienia.

Tak jak już wcześniej zaznaczyłem, że tej wiedzy o psychice człowieka nie można nauczyć się tylko z książek. Tak że radził bym wszystkim szczerze zainteresowanym w pracy nad sobą, a szczególnie rozwojem duchowym, w odnalezieniu właściwego, doświadczonego przewodnika, który jest w stanie wiele spraw uświadomić i dawać wskazówki do właściwej drogi. Wybrać takiego, który jest absolutnie oddany w niesieniu pomocy innym, a nie takiego który jest nastawiony tylko na zarabianie pieniędzy.
Procesy zdrowienia. Następują one jakby z dwóch kierunków:

Jeden – świadomy; zaczyna się od relaksacji i akceptacji wszystkiego i wszystkich, gdzie w procesie samopoznania osiągamy niezafałszowaną świadomość rzeczywistości, (i tej wewnętrznej i zewnętrznej), gdzie sami aktywnie i świadomie podejmujemy właściwe działania i zmiany aby zdrowieć.
Drugi proces następuje z naszej GŁĘBI, stale, lecz najczęściej nieświadomie, np. we śnie. (Kiedy śpimy leczy się przecież nasza psychika i ciało.) Pochodzi to, z jednego z podstawowych praw NATURY, jakim jest zachowanie harmonii i równowagi.(Natura zawsze wraca do harmonii jak ją człowiek zostawi w spokoju.) Czyli człowiek zdrowieje dlatego,- że zdrowie jest naturalnym stanem człowieka. To jest m. in. wytłumaczenie efektu „placebo” gdzie wiara i autosugestia odgrywają decydującą rolę w procesie leczenia.

Swami Karmayogi Saraswati                                             Uppsala, Sweden dnia 11/7-03

_____________________________________________________________

Yoga dla Dzieci

Yoga, która  jest specjalnie przystosowana dla dzieci pomaga im w rozwoju ich świadomości ciała, poprawia ich: samokontrolę, elastyczność ciała i koordynację ruchową. Jest dla dzieci również relaksująca pod każdym względem. Techniki yogi pomagają również dzieciom poprawić koncentrację i zdolność do uczenia się,  pomagają wyciszyć ich nadpobudliwość i ukierunkować ją w pozytywny i zharmonizowany sposób. Yogiczne techniki stosowane w procesie nauczania, uczą posługiwania się wszystkimi dwudziestoma zmysłami, a nie tylko dwoma lub trzema, – jak jest w zachodnim systemie nauczania (wiedzę przyswajamy poprzez zmysły!). To nieporównywalnie lepiej wpływa na procesy np. zapamiętywania nauczanego materiału szkolnego, przez co znacznie go skraca i uefektywnia, jednocześnie uprzyjemniając go, gdyż dzieci w jodze uczą się poprzez zabawę. Trzeba też zaznaczyć, że w yodze w procesie nauczania kładzie się nacisk na indywidualne zdolności dziecka i jego rozwój tak, aby  znalazło ono swoją własną drogę w życiu – swoje powołanie i pomocy w jego realizacji. W procesie nauczania technikami yogicznymi, wykorzystuje się własne, wewnętrzne zasoby dzieci znacznie lepiej i efektywniej się je rozwija.

Najnowsze badania naukowe wykazały, że dzieci, które szkolone są yogicznymi technikami w szkołach, rozwijają się w bardziej harmonijny sposób,  z fizycznego, emocjonalnego i psychicznego punktu widzenia. To pomaga im mieć bardziej pozytywny stosunek do uczenia się i również ma wpływ na ich stosunek do codziennych czynności życiowych. Wpływ  naszej rzeczywistości staje się mniej „szokujący”,  ponieważ ich wewnętrzne instrumenty percepcji utrzymywane są w harmonii i akceptacji siebie i otoczenia, oraz dokładnie  wyważone indywidualnie dla każdego dziecka. To pomaga im poczuć się znacznie lepiej zintegrowanymi w  obecnej rzeczywistości, która jest dla nich najczęściej niezrozumiała a nawet w niektórych przypadkach przerażająca.

Swami Karma Yogi Saraswati