Myślenie holistyczne

 Wszystko za czym tęsknisz jest w tobie.

 Naucz się wykorzystywania własnych możliwości.

 Naucz się sztuki urzeczywistniania samego siebie.

Swami Karmayogi Saraswati

75446 Uppsala, Sweden

swamikarmayogi@hotmail.com

swami karmayogi@gmail.com

tel. +46700446066  – Sweden,   lub +48604373490  – Polska